0
Theo nhận định của chúng tôi thì chỉ nên trong 3 đến năm năm nữa, khu này sẽ trở nên nơi có hoạt động giao thương tài chính xây dựng lớn mạnh, sầm uất tại Quận 9, kéo theo các nguồn người dân đẳng cấp từ trung

Comments