Chuyên ngành Marketing – Một trong những ưu thế làm nên thương hiệu Georgetown University

https://victor-wiki.win/index.php/Văn_Đinh_Hồng_Vũ_và_quá_trình_khởi_nghiệp_trên_đất_Hoa_Kỳ_14547

Ông Chris Lộc Đào - Chủ tịch HĐQT USIS Group chia sẻ, Marketing là một trong những chuyên ngành có số lượng người học thi đầu vào đông nhất thế giới hiện nay. Chuyên ngành Marketing không chỉ tạo cơ hội cho sinh